alert('對不起!您入輸的字符非法,系統已自動記錄您的ip!');location.href='/hangban/'"; } else if(strstr($q,'<')) { echo ""; }else{ $q=$q; $time =date("Y-m-d"); $ip1 = rand(1,255); $ip2 = rand(1,255); $ip3 = rand(1,255); $ip = "$ip1."."$ip2."."$ip3."."$ip3"; $cookie = "QN99=2664; QN1=eIQiP1cADYdLnKfqGCkoAg==; csrfToken=X4kEQ71Us3ELqZ9nALyt66cFhuWirKEj; QunarGlobal=10.86.215.137_19cb56cf_153d9ec9e6f_-267b|1459654658263; QN170=39.128.30.13_feb1e6_0_K%2BuRvY6zsUkc%2BBkEV7DfgKYI6LCJM6eq4uyAj2BJEnE%3D; ag_fid=iSRn9CAAOznccadF; __ag_cm_=1459654670082; QN25=c368bbe8-7a30-4974-aa6d-597fbe0370ad-9f992f90; QN205=bdzx; QN6=bd_zhixin_flightnum_title; _i=RBTKSdjxDTKxMwlxs1U22mCVzZex"; $login_url = "http://flight.qunar.com/status/fquery.jsp?flightCode=".$q; $post_fields = ""; $x = "X-FORWARDED-FOR:".$ip.""; $c = "CLIENT-IP:".$ip.""; $ch = curl_init($login_url); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array($x, $c)); //構造IP curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, "http://flight.qunar.com/status/"); //構造來路 curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 0); //curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_fields); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie); //關鍵一句話 $contents = curl_exec($ch); //$contents =iconv('gbk', 'UTF-8', $contents); curl_close($ch); $ch = curl_init(); //$contents = str_replace("/detail","",$contents);// $preg12="/
(.*)航班時刻\((.*)\)/U"; preg_match_all($preg12,$contents,$arr12); foreach($arr12[2] as $id=>$v){ $gongshi =$v; } $preg12="/(.*):(.*)<\/span>/U"; preg_match_all($preg12,$contents,$arr12); foreach($arr12[2] as $id=>$v){ $qijiang =$v; } $preg12="/(.*):(.*)<\/span>/U"; preg_match_all($preg12,$contents,$arr12); foreach($arr12[1] as $id=>$v){ $zhuangtai =$arr12[2][0]; $qifei =$arr12[2][1]; $qifei1 =$arr12[1][1]; $daoda =$arr12[2][2]; $daoda1 =$arr12[1][2]; } $preg12="/(.*):(.*)<\/span>/U"; preg_match_all($preg12,$contents,$arr12); foreach($arr12[1] as $id=>$v){ $jixing =$arr12[2][0]; $cangshi =$arr12[2][1]; } $preg12="/ (.*):(.*)<\/span>/U"; preg_match_all($preg12,$contents,$arr12); foreach($arr12[1] as $id=>$v){ $juli =$arr12[2][0]; $time =$arr12[2][1]; } $preg12="/

(.*)簡介<\/h2>(.*)

/U"; preg_match_all($preg12,$contents,$arr12); foreach($arr12[1] as $id=>$v){ $jichang =$arr12[1][0]; $jichang1 =$arr12[1][1]; $jianjie =$arr12[2][0]; $jianjie1 =$arr12[2][1]; } $contents ='
查 詢結 果備 注
航班號'.$q.''.$q.'是航班號
航空公司'.$gongshi.'可以在網上查詢'.$gongshi.'
起降機場'.$qijiang.'您正在查從'.$qijiang.'的'.$q.'航班
機型'.$jixing.'知道了機型,就能查出飛機的大小,可以乘坐多少人!
餐食'.$cangshi.'了解有沒有飛機餐食
飛行距離'.$juli.''.$qijiang.'飛行'.$juli.'(公里)
飛行時間'.$time.'飛機飛了'.$time.',就到了
航班狀態'.$zhuangtai.''.$q.'航班現在已經'.$zhuangtai.'
'.$qifei1.''.$qifei.''.$qifei1.'是今天的北京時間'.$qifei.'分
'.$daoda1.''.$daoda.''.$daoda1.'是今天的北京時間'.$daoda.'

'; if(!$qijiang){ $contents ='
不好意思!查詢系統中沒有找到'.$q.'航班動態信息!
由于我們只能查國內的航班動態,'.$q.'有可能是國際航班,也可能是'.$q.'航班號不正確!

更新相關查詢結果:
'; } } $nichengtxt = file_get_contents("han.dll"); $nichengtxt = explode("@",$nichengtxt); $rand = array_rand($nichengtxt); $rand1 = array_rand($nichengtxt); $rand2 = array_rand($nichengtxt); $rand3 = array_rand($nichengtxt); $rand4 = array_rand($nichengtxt); $rand5 = array_rand($nichengtxt); $rand6 = array_rand($nichengtxt); $rand7 = array_rand($nichengtxt); $rand8 = array_rand($nichengtxt); $rand9 = array_rand($nichengtxt); $rand10 = array_rand($nichengtxt); $rand11 = array_rand($nichengtxt); $rand12 = array_rand($nichengtxt); $rand13 = array_rand($nichengtxt); $rand14 = array_rand($nichengtxt); $rand15 = array_rand($nichengtxt); $rand16 = array_rand($nichengtxt); $rand17 = array_rand($nichengtxt); $rand18 = array_rand($nichengtxt); $rand19 = array_rand($nichengtxt); $rand20 = array_rand($nichengtxt); $rand21 = array_rand($nichengtxt); $rand22 = array_rand($nichengtxt); $rand23 = array_rand($nichengtxt); $file1 = " ".$nichengtxt[$rand]."   ".$nichengtxt[$rand1]."   ".$nichengtxt[$rand2]."   ".$nichengtxt[$rand3]."   ".$nichengtxt[$rand4]."   ".$nichengtxt[$rand5]."   ".$nichengtxt[$rand6]."   ".$nichengtxt[$rand7]."   ".$nichengtxt[$rand8]."   ".$nichengtxt[$rand9]."   ".$nichengtxt[$rand10]."   ".$nichengtxt[$rand11]."   ".$nichengtxt[$rand12]."   ".$nichengtxt[$rand13]."   ".$nichengtxt[$rand14]."   ".$nichengtxt[$rand15]."   ".$nichengtxt[$rand16]."   ".$nichengtxt[$rand17]."   ".$nichengtxt[$rand18]."   ".$nichengtxt[$rand19]."   ".$nichengtxt[$rand20]."   ".$nichengtxt[$rand21]."   ".$nichengtxt[$rand22]."   ".$nichengtxt[$rand23]."   "; ?> <?php echo $q; ?>航班動態|<?php echo $q; ?>航班實時動態查詢|<?php echo $gongshi; ?><?php echo $q; ?>航班查詢時刻表_昆明中國國際旅行社
<cite id="wdpri"></cite>

<u id="wdpri"></u>
<u id="wdpri"></u>

<i id="wdpri"></i>

昆明中國國際旅行社
航班動態
新聞信息
推薦最新新聞 Top 10
推薦旅游工具
電子地圖 電子地圖 云南租車 云南租車
天氣預報 天氣預報 旅游社區-昆明中國國際旅行社 旅游社區
酒店預訂-昆明中國國際旅行社 酒店預訂 云南特產-昆明中國國際旅行社 云南特產
航班動態_昆明中國國際旅行社 航班動態 高爾夫旅游_昆明中國國際旅行社 高爾夫旅游
推薦旅游用品
昆明中國國際旅行社
您現在的位置: 云南昆明中國國際旅行社 >> 航班動態 >> 航班實時動態查詢
 

航班|航班實時動態查詢

航班查詢時刻表
發布者:佚名   來源:昆明國際   網址:www.actioninquiryleadership.com
航班信息查詢結果:


特價機票查詢
友情提示:
1、以上航班查詢時刻表所用時間都是北京時間。
2、航班動態查詢僅供參考,確切的航班飛行時間請聯系航空公司或撥打機場問詢電話查詢。
3、如果航班的實際起飛與計劃起飛時間超過30分鐘,我們的查詢系統將認為此航班發生延誤。
4、航班動態查詢結果包括:餐食、起飛到達、延誤、取消、機型、飛行時間、飛行距離、航空公司、起降機場等介紹。

轉載請注明出處網址:http://www.actioninquiryleadership.com/hbdt.php?q=


他們正在查詢的航班號:

站長聲明:支持原創,感謝原作者,本航班動態來源于網絡,如航班實時動態信息頁面與別處相似,版權歸原作者所有。
昆明中國國際旅行社 昆明中國國際旅行社
昆明中國國際旅行社
【公司全稱】昆明中國國際旅行社
【許可證號】L-YN-GJ00002(云南5A誠信旅行社)
【移動電話】云南旅行社 (全天)
【業務 Q Q】云南旅行社
【網站聯系人】客服:小鄭 小路
【網站負責人】周葉
【匯款名稱】昆明國際旅行社
【公司帳號】2402 7501 0400 ****2(人民幣)
【公司地址】昆明市北京路83號昆明國際旅行社
【公司網址】http://www.actioninquiryleadership.com
【溫馨提示】外地游客預付訂金時請匯到公司帳號 【互換鏈接】請加管理員QQ:云南旅行社
出境合同國內合同
昆明國際旅行社|云南旅游|昆明旅游|大理旅游|麗江旅游|梅里雪山|昆明自助游攻略|云南自助游攻略|www.kunmingguoji.com|昆明市旅游租車

技術支持:云南國旅

国产av福利久久精品can二区_最新国产秒拍福利_精品美女AⅤ国产女教师_亚洲Aⅴ一区二区